Mödravård, födande och eftervård

Välkommen Liten är organiserad med småskalighet för att uppnå kontinuitet och trygghet. Samma barnmorskor jobbar med mödravård, födande och eftervård.

Läs mer

Kan jag föda hos er?

Vi får ofta frågan vem som kan föda hos oss och hur kriterierna ser ut. Vid inskrivningen på barnmorskemottagningen går vi igenom din hälsa och historik för att sedan kontinuerligt under hela graviditeten noggrant följa utvecklingen för ditt och barnets mående.

En BFK är alltid en länk i en vårdkedja där födandet delats upp utefter komplikationer. Då inga komplikationer under graviditeten identifierats är det möjligt att föda på en BFK om du är frisk i grunden och om du tidigare fött barn skall den graviditeten och födseln ha varit komplikationsfri. Att graviditeten är komplikationsfri...

Läs mer

Aktuellt

Barnmorskor för förändring

Vi bjuder nu in barnmorskor som visar intresse för Välkommen Liten till en träff för att diskutera läget inom barnmorskeledd...

Läs mer

Uppdatering Välkommen Liten

Våra specialdesignade måttbeställda badkar har beställts, de blev precis som vi ville! Visa av egen erfarenhet har vi designat...

Läs mer

Studiebesök i London

David åker till London för att träffa representanter för det europeiska nätverket för barnmorskeledd vård som Välkommen Liten...

Läs mer

Det är fantastiskt när människor kan föda under önskade omständigheter!

– Sara, mamma & förespråkare av det fria födandet

Aktiviteter

Massage, profylaxkurser och yoga!

Välkommen Liten planerar att erbjuda många typer av aktiviteter. Här kommer ni kunna ta del av bland annat våra event,..

Läs mer

Lediga jobb