Visste du att vårdformen BFK redan finns i nästan alla europeiska länder?

Om oss

Välkommen Liten är en fristående barnmorskeledd födelseklinik (BFK). Detta är en etablerad vårdform för det friska födandet runt om i Europa, som nu introduceras i Sverige. Välkommen Liten är en småskalig fristående enhet där konstaterat friska gravida kvinnor med förväntat komplikationsfria födslar kan välja att genomföra hela vägen från graviditet till eftervård.

Vi som står bakom Välkommen Liten är omsorgsverksamheten Plusfamiljen. Vi som jobbar på Plusfamiljen är precis som ni – engagerade föräldrar och medmänniskor som ser en förlossningsvård i fritt fall samtidigt som de lösningar som presenteras är att göra mer av samma som inte fungerar. Sverige har högsta siffrorna i Europa när det kommer till förlossningsskador, en sönderarbetad barnmorskekår och nu senast, kurser i bilförlossning. Om man vill få ett annat resultat kan man inte fortsätta göra samma sak som man alltid har gjort.

Därför började vi se oss omkring, hur gör andra länder?  Vi fann att barnmorskeledda kliniker för komplikationsfria graviditeter är vanligt förekommande som en del av en vårdkedja runt om i världen. Vi fann också att det redan fanns betryggande forskning på denna vårdform, statistik som visade på lägre risk för förlossningsskador och inga ökade risker för varken mor eller barn, en mer positiv upplevelse från födande familjer och en väl utarbetad metodik för att driva denna vårdform på ett säkert sätt.

Vi åkte på flera studiebesök, träffade barnmorskor som berättade hur verksamheten fungerade och nyblivna mödrar som delade sin upplevelse. Efter den resan stod det klart för oss alla att vi måste öppna Sveriges första BFK. För att det behövs.

Vad vi gör

Välkommen Liten är ett komplement till den befintliga förlossningsvården, lite som ett primärvårdsalternativ för det förväntat friska födandet. Ett resurseffektivt användande av offentliga medel som ger landstinget mer pengar över till de akuta resurser som förlossningsvården behöver, samtidigt som vi tillmötesgår kvinnors behov av individanpassat födande. Välkommen Liten vill introducera en ny standard för det friska födandet. En standard där vi sätter kvinnan – och familjens – behov i centrum. En standard där vi ber er smaka på en ny tanke. Tanken att ett friskt födande kan äga rum i ett friskt sammanhang, istället för i ett akutsjukhus.

Den första kliniken är planerad att starta i Nacka under 2017. Vår barnmorskeledda vård kommer vara organiserad med småskalighet och kontinuitet i fokus.